Dokument som styr skolan

http://www.skolverket.se/ Här hittar du lagar och regelverk som styr skolan.
Anmälningsplikt i skolan. Se 14 kap 1§ i Socialtjänstlagen


Lokala handlingsplaner


Blanketter

Skolråd