Frånvaroanmälan

Via webben

Sorgenfriskolan använder Skola24. Detta innebär att all elevnärvaro/frånvaro registreras via programmet Skola24.
Du som förälder kan också använda Skola24. Det är enkelt och sker via en vanlig websida. Via Skola24 kan du ta del av ditt barns närvarostatistik på skolan. Du har även möjlighet att göra frånvaroanmälan här.

Är du intresserad av denna möjlighet så kontakta rektor Mickael Westerdahl via e-post (mickael.westerdahl@malmo.se).

För att nå Skola24 klickar du här.

På telefon

Anmäl frånvaro via telefon
0515-77 70 00

Frånvaroanmälan kan även göras på följande språk:
Engelska 0515-77 70 01
Arabiska 0515-77 70 02
Somaliska 0515-77 70 03
Pashto 0515-77 70 04
Albanska 0515-77 70 05