Fritids


Snart jullov 2018
Det är dags att anmäla sig till jullovet. Vi vill att ni anmäler oavsett om era barn kommer närvara eller ej.

Nu är det inte långt kvar till julen 2018. Fritids har öppet följande dagar:

Torsdag 27 december
Fredag 28 december
Onsdag 2 januari
Torsdag 3 januari
Fredag 4 januari
Tisdag 8 januari

Vi behöver veta vilka barn som kommer att vara på fritids för att kunna beställa mat, planera aktiviteter och göra ett personalschema som motsvarar barngruppernas storlekar.


Svar erhålles till fritids senast onsdag 14 november.


Dags att anmäla sig till Sorgenfriskolans Idrottsförening!

Hej alla barn och föräldrar! Så var det åter dags att dra igång Sorgenfriskolans Idrottsförening (SSIF) och vi tro att många vill delta i vår verksamhet. Skolans högstadieelever leder dessa aktiviteter på tisdagar och onsdagar mellan 15.00-16.00 för barn i åk 1-4. Vid varje tillfälle kommer dessutom någon utav skolans idrottslärare, tillika vuxenstöd att vara jour.


För att få vara med vill vi att ni läser SSIF´s fullständiga informationsbrev här.


Samt anmäler sig här för att bli medlem.


Sedan måste ni även lämna in friskrivningslappen. Denna hämtas av och lämnas till fritids. Friskrivningslappen syftar till att försäkra fritids om att ni godkänner att SSIF är ansvariga (ej fritids) över era barn under tiden för aktiviteten.Vi som arbetar på fritids på Sorgenfriskolan är:

Pirayan:  Cem, Martina, Ida, Muamera, Daniel och Warood.
Mobilnr. 0709-24 42 51

Späckhuggaren: Nexmije, Venke, Therese, Linda, Robert, Elvis, Jessika J och Zlata.
Mobilnr0709-24 42 38

Bläckfisken: Alex, Max, Jessica C, Anna, Ranko, Kenny, Carla och Armin.
Mobilnr. 0709-24 42 53

Hajen: Jane, Samir, Lena, Haydar, Kalid och Kristoffer.
Tel. 040-347102
Mobilnr. 0709-244336


BLOGGAR
Följ oss på vår blogg! (Under arbete)

Och följ gärna BläckBloggen, barnens egen blogg på Bläckfisken!