Våra klasser får ett namn efter det året de börjar på Sorgenfriskolan. Detta namn behåller klassen till de slutar hos oss. På så sätt hittar du lätt i menyn Klassidor då namnet där inte byts. Det flyttar dock lite längre ner i menyn för var år.

Exempel på ett klassnamn är SFGR13A
SF står för Sorgenfriskolan
GR står för Grundskola
13 innebär att klassen började på Sorgenfriskolan år 2013
Sedan kommer eventuellt en bokstav som är beroende på hur många parallella klasser vi har just det året.

SFGR använder vi för att få struktur på alla grundskolor och gymnasieskolor i Malmö.