SFGR09B - 8B

Hej,

Ja det är ett tag sen sist, vi ska försöka bli bättre på att uppdatera.......
Det är snart påsk och en hel del aktiviteter.
Nästa vecka är det Likabehandlingsdag, Elevensval dag och dessutom är det BUFF-vecka. Detta innebär att vi på fredag förmiddag befinner oss på Malmö Museum och vi ska dessutom se två filmer i veckan.

Efter påsk kommer vi även att arrangera ett nytt Disco för F-3, det förra var väldigt lyckat.

Även detta lov erbjuder vi lovskola.

Glad påsk på er och läs mer om olika evenemang i kalender.

Annika och Selma10/11 

 Information om tidigare elev som vistas olovligen på skolan

Läs mer här

Med vänlig hälsning

Skolledningen på Sorgenfriskolan

---------------------------------------------------


Mobilfritt i korridorer och klassrum

Barnens mobiltelefoner ska förvaras i skåpen under lektionstid. Det är förbjudet att filma, fotografera eller göra ljudupptagningar under skoltid. 


---------------------------------------------------

Mentor för klass 8b är
Selma Ahmetbegovic och Annika Orsvall


Läxor och schemabrytande aktiviteter lägger vi lärare in i klassens kalender(till höger på denna sidan). 

Är det något ni undrar över eller vill informera oss om så är det oftast smidigast via mejl.

Ni kan nå oss på: Vänliga hälsningar 
Tips på länkar:


Viktiga telefonnummer:

Kurator Emma Appelskog                               040-347121

Skolsköterska Karin  Waldenström        040-346742

Expeditionen Eva Ryberg                           040-347127

Arbetslag 7-9                                                040-347136


Telefon24
Anmäl frånvaro via telefon varje dag ditt barn är sjukt på:

0515-77 70 00

Frånvaroanmälan kan även göras på följande språk:
Engelska 0515-77 70 01
Arabiska 0515-77 70 02
Somaliska 0515-77 70 03
Pashto 0515-77 70 04
Albanska 0515-77 70 05Klasskalender