SFGR09B - 9B

Hej och välkomna till 9B:s 
klassida! 


Med anledning av den internationella skolstrejken för klimatet som är planerad till imorgon 15/3:

Vi har fått frågor av elever om hur vi ställer oss till ledighet för den dagen.

Vi som skolledning kommer att godkänna de ledighetsansökningar som lämnas in av vårdnadshavare inför fredagen. De elever som uteblir från skolan eller avviker under skoldagen utan att ha ansökt om ledighet kommer att få ogiltig frånvaro. Detta beror på att vi har ansvar för eleverna under skoldagen och måste ha uppsikt över dem. Under skolstrejken har vi ingen möjlighet att avsätta personal för att följa några av eleverna när de avviker. Vi kan inte garantera att skolstrejken är en trygg plats.

Sorgenfriskolans skolledning
Hej,
Jag hoppas att ni fått inbjudan till vernissage/föräldramöte samt information om resan av era elever. Vi träffas den 18/3 klockan 18.00 på fjärde våningen.
Som vi skrev tidigare kommer vi att åka från färjeterminalen i Trelleborg den 23/3 och samlingstid där är 8.00. Emma kommer åka tåg med en del, då är det samling 07.10 på Station Triangeln. Vi vill gärna ha reda på innan vilka som blir körda  och vilka som ska åka tåg. All övrig information får ni på vernissagen.

I denna vecka börjar också de nationella proven och på tisdag och torsdag är det svenska. Vi samlas båda dagarna klockan 8.45 på fjärde våningen.

För de som önskar utvecklingssamtal går det bra att kontakta oss på våra mailadresser nedan.

MVH
Annika och Selma


Hej,
Tiden går snabbt och snart är det dags för sportlov. Skolan erbjuder sportlovskola mån-fre 9.00-12.00 framförallt till dem som behöver lite extra stöttning i kärnämnena (sve, eng, ma). Eleverna får anmälningslappar av oss, men det går även bra att ni mailar anmälan till oss. 

Det närmar sig även vår studieresa. Vi kommer att åka från Trelleborg lördagen den 23/3, närmare information kommer att delas ut i veckan, där även info om kommande vernissage/föräldramöte kommer att finnas. 

Vi kommer även att erbjuda utvecklingssamtal till de som önskar.

Skolledningen har viktig information från polisen som samtliga vårdnadshavare ska ta del av.

Vill passa på att önska alla ett bra sportlov!

MVH
Annika och Selma

Skolsköterskan Karin informerar om Vinterkräksjukan.

Hej!

Det var ett tag sedan jag kontrollerade eleverna i åk 9. Därför har jag samtalat med medicinskt ansvarig och vi har kommit fram till att kontrollera innan gymnasiet. Det blir tillväxtkontroll och ryggkontroll.

Det kommer att ske inom kort och lärarna får de aktuella tiderna av mig.

Dessutom är det flera elever i åk 8 som vill komma på en extra kontroll, vilket är bra eftersom det var 1,5 år sedan senaste gången. Samtliga elever i åk 8 kommer jag alltså att erbjuda ett extra besök och i detta ingår tillväxt och ryggkontroll.

I samband med besöket sker ett kort samtal om trivsel och studiemotivation.

Det ska bli roligt att träffa era tonåringar!

Karin Waldenström

Skolsköterska

190129Hej!
Det närmar sig Gymnasievalet som kommer ske mellan 15. januari till 15. februari. Under denna tiden har Paulina SYV bokat tider där hon kan vara behjälplig med själva valet. Föräldrarna är välkomna att vara med på mötet!
Eleverna får idag lite extra information om valet och sina personliga tider.


Hej! 
VT2019
Hoppas att ni haft ett härligt lov och att ni ser fram emot er sista händelserika termin på Sorgenfriskolan. 

Ni börjar på onsdag 9/1 kl.8 med språkval. 
På onsdag har ni också idrott och behöver ta med gympakläder.
Snart kommer vårterminens schemat läggas ut på hemsidan.

Njut av er sista lediga dag så ses vi på onsdag!

Selma&Annika


Information från skolsköterskan:

Klicka på länken här och här.

2018-12-0410/11 

 Information om tidigare elev som vistas olovligen på skolan

Läs mer här

Med vänlig hälsning

Skolledningen på Sorgenfriskolan

---------------------------------------------------


Mobilfritt i korridorer och klassrum

Barnens mobiltelefoner ska förvaras i skåpen under lektionstid. Det är förbjudet att filma, fotografera eller göra ljudupptagningar under skoltid. 


---------------------------------------------------

Mentor för klass 8b är
Selma Ahmetbegovic och Annika Orsvall


Läxor och schemabrytande aktiviteter lägger vi lärare in i klassens kalender(till höger på denna sidan). 

Är det något ni undrar över eller vill informera oss om så är det oftast smidigast via mejl.

Ni kan nå oss på: Vänliga hälsningar 
Tips på länkar:


Viktiga telefonnummer:

Kurator Emma Appelskog                               040-347121

Skolsköterska Karin  Waldenström        040-346742

Expeditionen Eva Ryberg                           040-347127

Arbetslag 7-9                                                040-347136


Telefon24
Anmäl frånvaro via telefon varje dag ditt barn är sjukt på:

0515-77 70 00

Frånvaroanmälan kan även göras på följande språk:
Engelska 0515-77 70 01
Arabiska 0515-77 70 02
Somaliska 0515-77 70 03
Pashto 0515-77 70 04
Albanska 0515-77 70 05Klasskalender