SFGR10A - 8A


Välkommen till 8A!Josefin

Här bokar ni utvecklingssamtal


Sebastian

Här bokar ni utvecklingssamtal


Information om föräldramöte den 30/1-2019


Hej!


Den 30/1-2019 hade vi ett extrainsatt föräldramöte med en del föräldrar till eleverna i klassen där vi mentorer samt skolledning informerade om stöket i klassen som har lett till en ohållbar studiesituation under vissa tider och lektioner. Under många lektioner fungerar klassen bra.


Eleverna i klassen ser inte sin egen del i hur deras agerande påverkar andra och dem själva. En faktor som ytterligare försvårar för oss i skolan att komma rätt med problemet är att det råder en tystnadskultur i klassen där det oftast inte är någon som har hört något eller sett något. Man vet endast att olika incidenter har skett.


Under mötet informerade vi även om vad vi från skolan har gjort förutom det kontinuerliga arbetet för att förbättra skolsituationen.

- Läger i Kirsebo med samarbetsövningar

- Extra personal på lektioner

-Föreläsning med Marco Vega om normbrytande beteende

- Temadagar med fokus på empati då vi var på Malmöhus och lärde oss om de vita bussarna samt biobesök på Panorama där vi kollade på film med empati som tema. Uppföljning av dessa besök

-Värderingsövningar och diskussioner under livsviktigt med kurator

-Samtal och möten med elever och vårdnadshavare

-Rektorer på besök i klassen


Föräldrarna som var närvarande på mötet var eniga om att det är en ohållbar situation i och runt om klassrummet. De är villiga att stötta skolan med kontinuerliga samtal med sina barn, närmare kontakt mellan föräldrar samt vid möjlighet närvara i skolan för att visa stöd.


Skolan uppskattar detta stöd och engagemang. Skolan ser gärna att samtliga föräldrar till klassens elever tar diskussioner med sina barn om hur ens beteende påverkar andra och en själv. Skolan ser gärna att ni närvarar under en skoldag eller del av skoldag åtminstone en gång i månaden. Mejla till Sebastian eller Josefin om vilka dagar eller timmar ni/du kan delta under vårterminen. Det går även bra att skicka ett sms till den nya klasstelefonen.


josefin.andersson2@malmo.se

sebastian.ascenciodahl@malmo.se


Klasstelefon 
0734-307 042


Skolan kommer att fortsätta arbetet för att förbättra studieron i klassen genom att:

-Fortsatt arbete med övningar under livsviktigt

-Enskilda samtal med elever och vårdnadshavare

- Uppföljningsmöte

- Extra personal på lektioner

- Strukturella anpassningar för klassen under samtliga lektioner


Med vänliga hälsningar,


Sebastian, Josefin och SkolledningenInformation från Polisen

Till vårdnadshavaren,

Polisen varnar för en ökad risk att unga mäniskor använts som s.k. målvakter för penningtvättsbrott.
Kriminella som tillhör organiserad brottslighet har använt bankonton som till-hör unga människor för att tvätta pengar som förs över från bedrägeribrott.

Tillvägagångsättet är inget nytt men fenomenet har ökat och har uppmärk-sammats på flera områden i Sverige under utredningar för s.k. ”Vishing”. Vishing är ett omfattande bedrägeribrott där personer kopplade till organiserad brottslighet kontaktar mäniskor via telefon, lurar dem att logga in på sitt bank-konto och därefter länsa kontot.

Pengar som kriminella kommer åt förs över till ett annat bankkonto som tillhör framförallt unga mäniskor som inte alltid förstår sin egen roll i brottet. Ung-domarna dras in i kriminalitet som kan ha stora konsekvenser för ungdomen själv, vårdnadshavaren och samhället i stort.

Om ditt barn har ett eget bankkonto, prata om riskerna och uppmana ditt barn att aldrig tillåta andra att föra över pengar till deras bankkonto för att senare skicka pengarna till någon annan eller ta ut pengarna. Du kan läsa mer på hur ditt barn kan luras här 

https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2018/december/unga-penningmalvakter/

Om ditt barn har blivit tillfrågad att ta emot stora summor pengar för att senare skicka vidare eller ta ut pengarna åt någon annan kontakta polisen på 114 14.

Polisen i Malmö


Information från skolsköterskan:

Skolsköterskan Karin informerar om Vinterkräksjukan.

Klicka på länken här och här.

Viktig information från Sorgenfriskolans skolråd: 


Hej föräldrar i 8A!

Vi arbetar nu med sammanhållningen i klassen under LV lektionerna.  Tjejerna är med Josefin och Emma, kuratorn, och killarna är med Sebastian. I dessa grupper får eleverna tala fritt om hur de känner i olika frågor t.ex. kommunikation och bemötande. Vi har varit väldigt noga med att det som sägs stannar inom gruppen. Vi kommer därmed inte gå in på innehåll på detta forum. Vill ni veta så får ni fråga era barn eller så pratar vi om det på utvecklingssamtalen.

Om ni behöver komma i kontakt med oss mentorer - mejla: 

josefin.andersson2@malmo.se

sebastian.ascenciodahl@malmo.se


Skolledningen informerar om skolans policy angående ledighet under skoltid. De nya rutinerna för ledighetsansökningar hittar ni på länken här.


Det är förbjudet att filma, fotografera eller göra ljudupptagningar under skoltid. 


Information om GDPR. Så här behandlar Malmö stad era personuppgifter.  

 


 
Läxhjälp

Vi erbjuder läxhjälp på följande tider:

Tisdagar 15.00-16.00, sal 312
Torsdagar 15.15-16.15, sal 316

Extramatte med Ivana:
Tisdag-fredag 07.30-08.00

Välkomna!

Pedagogernas egna sites

Matte - Selma, Carinas sida
Franska- Saras sida
Musik- Elins sida

Bibblans hemsida: sorgenfribiblan.blogspot.com
  
Klasstelefon 
0734-307 042

Telefon24
Anmäl frånvaro via telefon
0515-77 70 00

Frånvaroanmälan kan även göras på följande språk:
Engelska 0515-77 70 01
Arabiska 0515-77 70 02
Somaliska 0515-77 70 03
Pashto 0515-77 70 04
Albanska 0515-77 70 05

Klasskalender