SFGR10A - 7A


Välkomna till 7A
Bildresultat för sommarblommor

Nu närmar vi oss sommarlov men än är det en del att göra i skolan. 
Några schemabrytande aktiviteter finns inskrivna i kalendern samt annan viktig information. 


Klassensdag!

 Vi kommer att tillbringa klassensdag i Sibbarp. Där kommer vi att spela bollsporter, och utnyttja området på olika sätt. Det finns t.ex. ett skateboardområde. De flesta eleverna har valt att ta med egen matsäck, resterande får matsäck från skolan.

Eleverna tar sig själva till och från Sibbarp. Vi samlas 10.00 vid Sibbarps Skateboardparken och vi avslutar dagen senast 13.30.

Om vårdnadshavarna godkänner, erbjuder vi eleverna att bada under dagen. Badningen kommer att ske vid ett begränsat område, ett fåtal (simkunniga) ungdomar åt gången under övervakning.

För att få bada måste varje elev fylla i en lapp med vårdnadshavande tillåtelse som lämnas till oss mentorer.


Om ni behöver komma i kontakt med oss mentorer - mejla: 


josefin.andersson2@malmo.se

anette.johannsen@malmo.se 


Skolledningen informerar om skolans policy angående ledighet under skoltid. De nya rutinerna för ledighetsansökningar hittar ni på länken här.


Det är förbjudet att filma, fotografera eller göra ljudupptagningar under skoltid. 


  

 


 
Pedagogernas egna sites

Spanska - Engelska - Roberto
Matte - Selma, Anette, Carinas sida
Franska- Saras sida
Musik- Elins sida

Bibblans hemsida: sorgenfribiblan.blogspot.com
  

Telefon24
Anmäl frånvaro via telefon
0515-77 70 00

Frånvaroanmälan kan även göras på följande språk:
Engelska 0515-77 70 01
Arabiska 0515-77 70 02
Somaliska 0515-77 70 03
Pashto 0515-77 70 04
Albanska 0515-77 70 05

Klasskalender