SFGR10A - 9A

Klasstelefon 
0734-307 042

Välkommen till 9A!


Den 15 sep kommer Sorgenfriskolan att börja använda sig av Infomentor. 
Detta system kommer vi att använda till kommunikation, bedömning och information.


Runt om i staden ser vi elsparkcyklar 

som man kan hyra. Företagen som hyr ut dem har en 18-årsgräns för sina cyklar, men det är vanligt att barn och ungdomar åker på dem. Från skolans synpunkt så är det absolut förbjudet att åka på dessa cyklar under skoltid. Ser vi någon elev göra detta under skoltid kommer vi att meddela hemmet.


Information från Polisen

Till vårdnadshavaren,

Polisen varnar för en ökad risk att unga människor använts som s.k. målvakter för penningtvättsbrott.
Kriminella som tillhör organiserad brottslighet har använt bankonton som till-hör unga människor för att tvätta pengar som förs över från bedrägeribrott.

Tillvägagångsättet är inget nytt men fenomenet har ökat och har uppmärk-sammats på flera områden i Sverige under utredningar för s.k. ”Vishing”. Vishing är ett omfattande bedrägeribrott där personer kopplade till organiserad brottslighet kontaktar människor via telefon, lurar dem att logga in på sitt bank-konto och därefter länsa kontot.

Pengar som kriminella kommer åt förs över till ett annat bankkonto som tillhör framförallt unga människor som inte alltid förstår sin egen roll i brottet. Ung-domarna dras in i kriminalitet som kan ha stora konsekvenser för ungdomen själv, vårdnadshavaren och samhället i stort.

Om ditt barn har ett eget bankkonto, prata om riskerna och uppmana ditt barn att aldrig tillåta andra att föra över pengar till deras bankkonto för att senare skicka pengarna till någon annan eller ta ut pengarna. Du kan läsa mer på hur ditt barn kan luras här 

https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2018/december/unga-penningmalvakter/

Om ditt barn har blivit tillfrågad att ta emot stora summor pengar för att senare skicka vidare eller ta ut pengarna åt någon annan kontakta polisen på 114 14.

Polisen i Malmö


Information från skolsköterskan:

Skolsköterskan Karin informerar om Vinterkräksjukan.

Klicka på länken här och här.

Viktig information från Sorgenfriskolans skolråd: 


Skolledningen informerar om skolans policy angående ledighet under skoltid. De nya rutinerna för ledighetsansökningar hittar ni på länken här.


Det är förbjudet att filma, fotografera eller göra ljudupptagningar under skoltid. 


Information om GDPR. Så här behandlar Malmö stad era personuppgifter.  

 


 
Läxhjälp

Vi erbjuder läxhjälp på följande tider:

Tisdag 14.45-16.00
Onsdag 14.00-15.00
Torsdag 15.15-16.15
Fredag 14.10-15.10

Extramatte med Ivana:
Tisdag-fredag 07.30-08.15

Välkomna!

Om ni behöver komma i kontakt med oss mentorer - mejla: 

josefin.andersson2@malmo.se


Klasstelefon 
0734-307 042

Pedagogernas egna sites

Matte - Selma, Carinas sida
Franska- Saras sida
Musik- Elins sida

Bibblans hemsida: sorgenfribiblan.blogspot.com
  

Telefon24
Anmäl frånvaro via telefon
0515-77 70 00

Frånvaroanmälan kan även göras på följande språk:
Engelska 0515-77 70 01
Arabiska 0515-77 70 02
Somaliska 0515-77 70 03
Pashto 0515-77 70 04
Albanska 0515-77 70 05

Klasskalender