SFGR12A - 6A

Hej!
Den 4 september kl 17.00 är ni föräldrar välkomna hit på föräldramöte. Då kommer vår Studie- och yrkesvägledare Paulina Delén att prata om betyg och bland annat visa en film och dela ut en broschyr om betyg. 


Hej!
Jag vill bara meddela er alla att vi har haft en bra första skolvecka. 
I So håller vi på med valet och i svenska jobbar vi med berättande texter. Jag har också börjat att ha samtal med eleverna om deras styrkor och kommer att fortsätta med det nästa vecka. 
Jag önska er alla en fin helg.

/Krister
christer.alm@malmo.se

Ny rutin angående specialkost

All ny anmälan av specialkost ska gå via www.malmo.se/skolmat under fliken "specialkost". Här väljer man sedan om man vill anmäla digitalt eller med blankett och skicka in med post till huvudkontoret. Inga anmälningar med kostintyg ska lämnas in eller tas emot av personal på skolan.

Viktig information från skolsköterskan! 

Hej!

Jag planerar att träffa samtliga elever i åk 6 under augusti månad.Jag gör en hälsokontroll, det ingår då samtal om trivsel i skolan, samt kontroll av tillväxt, inklusive vikt.

Jag kontrollerar även att elevens rygg är rak. Eleven måste då ta av sin tröja och jag använder ett instrument som heter scoliometer. Med detta kan man se om ryggen är asymmetrisk. Om jag upptäcker att ryggen är det kontaktar jag er vårdnadshavare för mera information om vidare uppföljning.

Min erfarenhet är att det är viktigt att kontrollen sker så snart efter sommarledigheten som möjligt.

Om någon vårdnadshavare vill vara med vid undersökningen går det naturligtvis bra.

Då ska ni kontakta mig via mail eller telefon karin.waldenstrom@malmo.se

0733-708868

Hälsningar

Karin Waldenström

Skolsköterska Sorgenfriskolan

Malmö 180813


Information om skåpsnycklar:
Skolan kommer inte att samla in skåpsnycklar från de klasser som ska behålla samma skåp till hösten. Detta gäller klass 5A som kommer att ha samma skåp och klassrum de har nu. I morgon onsdag ska vi tömma och torka ur skåpen så det är bra om eleverna har en väska eller påse med sig då. Från och med höstterminen kommer vaktmästaren (Roger) att ha hand om allt som rör elevernas skåp och nycklar. 


Från rektor!
Det är en del elever i åk 5 som stannar kvar på skolan efter att de har slutat. Det finns ingen vuxen som ansvarar för dem efter skolan och de håller på med aktiviteter som stör  den verksamhet som är på skolan. De har också uppträtt otrevligt mot personal och sprungit inne på skolan för att t.ex. hämta vatten att kasta på varandra. Jag vill be er föräldrar att hjälpa oss att se till att barnen går hem efter skolan. Tala med dem om detta.

Mvh
Kristian AntonssonSom jag tidigare meddelat så kommer jag inte att följa klassen till hösten. Jag kommer att sakna alla fina elever och kollegor på Sorgenfri; men efter 19 år på skolan känner jag att det är dags för något nytt. Jag önskar både er vårdnadshavare och alla elever i klass 5A allt gott 

Rutiner vid omprov
Möjlighet att göra omprov i olika ämnen ges hädanefter ett par måndagar i månaden mellan kl.8:00-9:00.Elever som ska göra omprov ska alltså komma till skolan tidigare den dagen. Se i klasskalendern för exakta datum (läggs in efter hand).
   
 Elevernas mobiltelefoner ska ligga     avstängda i skåpen under                   lektionstid. De får endast användas på raster utomhus. Det är förbjudet att filma, fotografera eller göra             ljudupptagningar under skoltid. Skapa ett gratis konto på ne.se till ditt barn och använd NE var ni vill.Alla elever har konto på inläsningstjänst. Där kan de lyssna på böcker som de lagt till på sin bokhylla. De flesta läromedel vi har finns där.

https://www.inlasningstjanst.se/


Vill du sjukanmäla ditt barn via telefon?

 Telefon24: Anmäl frånvaro via telefon 0515-77 70 00

Telefon24 information


Mentor för klass 5A är Nina Lehtola.


Viktiga telefonnummer:

Klasstelefon 5A                                                   0708-840310

Kurator Emma Appelskog                                040-347121

Skolsköterska Karin  Waldenström                040-346742

Expeditionen Eva Ryberg                                 040-347127


Klasskalender

Länkar:

SV:

Bibblix Läs e-böcker 
En gratis app för barn 6-12 år gamla.
Fungerar om du har lånekort på Malmö stadsbibliotek. 
Du får finfina boktips!
Skolbibliotekets sida hittar du här: sorgenfribiblan.blogspot.com


Ma:

Läxor i läroboken BETA hittar ni även här.

Öva multiplikationstabellerna tryck här eller här.


Pedagogernas egna sites


Andra länkar till bra matematikövningar:

Elev spel matematik

Kreativ matte

https://www.matteboken.se/

EN:


Lyssna på och öva på glosor mm på Gleerups portal. Alla femmorna har elevlicenser till Happy 5. De loggar in med sin mejladress utb... @skola.malmo.se samt ett gemensamt lösenord.

Träna engelsk hörförståelse medhjälp av musikvideos:

Osäker på am, are is & have/has?
SO:

Samhällskunskap:
Geografi:
Europa:

För att kunna öva via länken nedanför måste du antingen vara i skolan eller vara inloggad på ne.se (Du loggar in med din skolmejladress och din personliga fyrsiffriga kod)

Paraihop flaggor med länder & huvudstäder- elevspel.se


Religion

Öva begrepp - etik


Historia

Stormaktstiden - Östersjöriket Sverige

Puls historia- Öva själv

http://webbapp.liber.se/Vasatiden-1521-1611


Filmer:

Historieätarna Vasatiden

Sveriges historia - Vasatiden

Bildspel- Vad är grejen med Vasatiden?


NO:

BingelTräna NO

Träna NO ny användare

Begreppsmaskin


Filmer