SFGR12B - 5B

Välkommen till 5Bs klassida! 


Löpande information

Från rektor!
Det är en del elever i åk 5 som stannar kvar på skolan efter att de har slutat. Det finns ingen vuxen som ansvarar för dem efter skolan och de håller på med aktiviteter som stör  den verksamhet som är på skolan. De har också uppträtt otrevligt mot personal och sprungit inne på skolan för att t.ex. hämta vatten att kasta på varandra. Jag vill be er föräldrar att hjälpa oss att se till att barnen går hem efter skolan. Tala med dem om detta.

Mvh
Kristian Antonsson

GLÖM EJ!
Läxhjälp onsdagar 14:20-15:00

Slimeförbud i skolan. Vi har en längre tid haft problem med att elever håller på med slime i korridorer och klassrum. Nu har det även förekommit försäljning av egentillverkad slime . I fortsättningen vill vi att alla lämnar det hemma. 

Information om tidigare elev som vistas olovligen på skolan

Läs mer här

Med vänlig hälsning

Skolledningen på Sorgenfriskolan

Extra matte: Tis-Fre 7:30-8:00 med Ivana (vån 4) Be din mattelärare om uppgifter.


Allt gott!
/Jasmine
ViktigtViktiga datum

  • 18 juni-29 juni - SOMMARSKOLA 9:00-15:00
  • SKOLSTART 16/8 klockan 10:00
Rutiner vid omprov

Möjlighet att göra omprov i olika ämnen ges hädanefter ett par måndagar i månaden mellan 8:00-9:00.
Se i klasskalendern för exakta datum (läggs in efterhand).


Ordningsregler
  • Åk 5 och 6 håller sig på skolans område under skoldagen.
  • Datorerna använder vi till skolarbete under lektionstid. 
  • Det är ok att använda mobiltelefoner på raster utomhus. Det är dock strängt förbjudet att fotografera eller filma. 
  • Leker och stojar gör vi på skolgården.
  • Vi bemöter alla med respekt och tar hand om varandra.
  • På raster och pauser går vi på toaletten/dricker vatten/tvättar händer.Länkar

Blandat
Filmer

SO-Historia
SO- Religion

SO-geografi
Europa:

För att kunna öva via länken nedanför måste du antingen vara i skolan eller vara inloggad på ne.se (Du loggar in med din skolmejladress och din personliga fyrsiffriga kod)


SO-samhällskunskap


Matematikhttp://www.multiplication.com/games/all-games

http://www.coolmath-games.com/0-math-lines/11

w4.ur.se/matte/


Kalender

Kontakt

Mentor:                      

e-post: jasmine.holmgren@malmo.se  telefon: 0708-840321

Ämneslärare:

Bild:                          maria.fellert@malmo.se

No:                             jasmine.holmgren@malmo.se

Mattegrupper:        anette.johansen@malmo.se, pernilla.gustavsson@malmo.se och jasmine.holmgren@malmo.se

Ma spec:                   ivana.bolmeson@malmo.se

So:                            nina.lehtola@malmo.se

Sv:                             jasmine.holmgren@malmo.se             

SvA:                          karin.andersson3@malmo.se och sema.tekiner@malmo.se

Eng:                           josefin.andersson2@malmo.se         

Idrott:                       andreas.henningsson2@malmo.se 

Musik (vik):             Per-Arne


Administration:

Bitr. rektor Kristian Antonsson           kristian.antonsson@malmo.se

Kurator Emma Appelskog             emma.appelskog@malmo.se, 0709-91 58 48

Skolsköt. Karin Waldenström      karin.waldenstrom@malmo.se  

Expeditionen Eva Ryberg              040-347127, eva.ryberg@malmo.se


Vill du sjukanmäla ditt barn via telefon?

Telefon24: Anmäl frånvaro via telefon 0515-77 70 00http://malmo.se/images/18.43c957bc124bf688e0a80008179/1383644128352/doc_pdf.png