SFGR12B - 5B

Välkommen till 5Bs klassida! 

Löpande information


Inbjudan till Kastanjefesten!


Följ länken för att svara på en enkät om skolmaten. Svaren kommer att användas som underlag till matrådet.
Vänliga hälsningar Stella och Leyla i 5B

Enkät - Skolmaten


GLÖM EJ!
Läxhjälp onsdagar 14:20-15:00

Slimeförbud i skolan. Vi har en längre tid haft problem med att elever håller på med slime i korridorer och klassrum. Nu har det även förekommit försäljning av egentillverkad slime . I fortsättningen vill vi att alla lämnar det hemma. 

Information om tidigare elev som vistas olovligen på skolan

Läs mer här

Med vänlig hälsning

Skolledningen på Sorgenfriskolan

Extra matte: Tis-Fre 7:30-8:00 med Ivana (vån 4) Be din mattelärare om uppgifter.


Allt gott!
/Jasmine
Viktigt

GLÖM EJ ATT LÄMNA IN MAJBLOMMOR OCH PENGAR I MORGON FREDAG 4/5!Se din bokade tid här!


Viktiga datum

  • 23 april Omprovstillfälle 8:00
  • 30 april Lovdag
  • 3 maj Vaccination Gardasil
  • 9 maj Kastanjefesten
  • 11 maj Lovdag
  • 23 maj Friluftsdag
  • 24 maj (stängt både på skola och fritids)
  • 15 juni Skolavslutning

Ang. mobiltelefoner

På elevrådet beslutade rektor, efter elevernas önskemål, att åk 5 på prov får lov att använda sina mobiler på rasterna utomhus. 

OBS: Filmning och fotografering är strängt förbjudet! 

LÖSS

Envisa och svårbehandlade löss har letat sig in i klassrummen. Vi ber er därför att hålla extra utkik efter sådana och behandla fortast möjligt vid upptäckt. 


Nytt telefonnummer till mentor 5B: 0708-840321


Rutiner vid omprov

Möjlighet att göra omprov i olika ämnen ges hädanefter ett par måndagar i månaden mellan 8:00-9:00.
Se i klasskalendern för exakta datum (läggs in efterhand).Nytt för höstterminen 2017 är att:
  • Åk 5 och 6 får ej lämna skolans område under skoldagen.
  • Datorerna får endast användas under lektionstid. Länkar

Blandat
Filmer

SO-Historia
SO- Religion

SO-geografi

SO-samhällskunskap


Matematik


http://www.multiplication.com/games/all-games

http://www.coolmath-games.com/0-math-lines/11

w4.ur.se/matte/


Kalender

Kontakt

Mentor:                      

e-post: jasmine.holmgren@malmo.se  telefon: 0708-840321

Ämneslärare:

Bild:                          maria.fellert@malmo.se

No:                             jasmine.holmgren@malmo.se

Mattegrupper:        anette.johansen@malmo.se, pernilla.gustavsson@malmo.se och jasmine.holmgren@malmo.se

Ma spec:                   ivana.bolmeson@malmo.se

So:                            nina.lehtola@malmo.se

Sv:                             jasmine.holmgren@malmo.se             

SvA:                          karin.andersson3@malmo.se och sema.tekiner@malmo.se

Eng:                           josefin.andersson2@malmo.se         

Idrott:                       andreas.henningsson2@malmo.se 

Musik (vik):             Per-Arne


Administration:

Bitr. rektor Kristian Antonsson           kristian.antonsson@malmo.se

Kurator Emma Appelskog             emma.appelskog@malmo.se, 0709-91 58 48

Skolsköt. Karin Waldenström      karin.waldenstrom@malmo.se  

Expeditionen Eva Ryberg              040-347127, eva.ryberg@malmo.se


Vill du sjukanmäla ditt barn via telefon?

Telefon24: Anmäl frånvaro via telefon 0515-77 70 00http://malmo.se/images/18.43c957bc124bf688e0a80008179/1383644128352/doc_pdf.png