SFGR12B - 6B

Välkommen till 6Bs klassida! 

Information från skolsköterskan:
Klicka på länken här och här.

2018-11-30

Viktig information från Sorgenfriskolans skolråd: https://docs.google.com/forms/d/1yPpYJcp15Q5ATgu4GRzMCw8NKF25gynXFK_P0lT1rw0

Information om hur grundskoleförvaltningen i Malmö stad arbetar för att värna om ditt barns personuppgifter.

https://drive.google.com/file/d/1ksMYatecQOvmeeXvgNNEIimg7UCA6TSR/view?usp=sharing

Hälsningar från SkolledningenLöpande information


Välkomna tillbaka!

Onsdagen den 9/1 börjar vi vårterminen med att ses i klassrummet 8:15. Första lektionen är engelska med Josefin. Skoldagen slutar 14:45.

Schemat är nu publicerat!

Följande gäller för 9 januari

08:15-09:00      Eng
09:10-10:15       NO  
10:25-11:30        SV

11:30-12:30        Lunch + rast
12:30-13:25        Ma
13:35-14:45        SOInformation om tidigare elev som vistas olovligen på skolan

Läs mer här

Med vänlig hälsning

Skolledningen på Sorgenfriskolan
Allt gott!
/Jasmine

181104 

Hej!

Här kommer lite information kring de nationella proven som börjar efter lovet. Följande veckor skrivs de olika proven:

v. 45-50- muntliga delprov i svenska och svenska som andraspråk, matematik, engelska 

v. 6 (tisdag 5 februari och torsdag 7 februari)- skriftliga delprov i svenska och svenska som andraspråk

v. 15 (måndag 8 april och onsdag 10 april)- skriftliga delprov i engelska

v. 19 (måndag 6 maj och onsdag 8 maj)- skriftliga delprov i matematik

Mer detaljerad information kring datumen och tidsåtgången hittar ni här: 

Provdatum för nationella prov


Informationsbrev till vårdnadshavare om de nationella proven: 

Informationsbrev till vårdnadshavare på svenska


En bit ner på följande sida finns informationsbrevet på fler språk: 

Informationsbrev till vårdnadshavare på flera språk

F-Varningar

Inför första betygen till jul kommer en del elever och vårdnadshavare få meddelande om F-varningar. Detta innebär att eleven riskerar att inte få godkänt betyg i ett eller flera ämnen till jul. Det är endast en varning och eleven har resten av terminen på sig att visa kunskaper för godkänt. 

/Jasmine


Tips: Koppla er mejladress till ert barns classroom. På så vis kan ni följa mycket av vad vi gör på lektionerna. Här kan ni också hålla koll på vilka uppgifter ert barn eventuellt inte har lämnat in för bedömning. 


Nya rutiner angående specialkost!

All ny anmälan av specialkost ska gå via www.malmo.se/skolmat under fliken "specialkost". Här väljer man sedan om man vill anmäla digitalt eller med blankett och skicka in med post till huvudkontoret. Inga anmälningar med kostintyg ska lämnas in eller tas emot av personal på skolan. 


Nya skåprutiner

From HT18 krävs inte längre någon deposition för att kvittera ut sin skåpsnyckel. Blir man däremot av med sin nyckel kostar det 50 kr att få en ny. De elever som sedan tidigare lämnat in deposition kommer få tillbaka den inom kort.

/Jasmine


Årshjul skolsköterskaRutiner vid omprov

Möjlighet att göra omprov i olika ämnen ges hädanefter ett par måndagar i månaden mellan 8:00-9:00.
Se i klasskalendern för exakta datum (läggs in efterhand).


Ordningsregler
  • Åk 5 och 6 håller sig på skolans område under skoldagen.
  • Datorerna använder vi till skolarbete under lektionstid. 
  • Det är ok att använda mobiltelefoner på raster utomhus. Det är dock strängt förbjudet att fotografera eller filma. 
  • Leker och stojar gör vi på skolgården.
  • Vi bemöter alla med respekt och tar hand om varandra.
  • På raster och pauser går vi på toaletten/dricker vatten/tvättar händer.


Länkar

Blandat

Språkval


Filmer

SO-Historia
SO- Religion

SO-geografi
Europa:

För att kunna öva via länken nedanför måste du antingen vara i skolan eller vara inloggad på ne.se (Du loggar in med din skolmejladress och din personliga fyrsiffriga kod)


SO-samhällskunskap


Matematikhttp://www.multiplication.com/games/all-games

http://www.coolmath-games.com/0-math-lines/11

w4.ur.se/matte/


Kalender

Kontakt

Mentorer:                      

Jasmine Holmgren  jasmine.holmgren@malmo.se  

Stefan Frelander    stefan.frelander@malmo.se

Klasstelefon: 0708-840321

Ämneslärare:

Bild:                          

fannie.faivre@malmo.se

No:                             

jasmine.holmgren@malmo.se

Mattegrupper:        

pernilla.gustavsson@malmo.se 

jasmine.holmgren@malmo.se

ivana.bolmeson@malmo.se

selma.ahmetbegovic@malmo.se 

sadegh.amiri@malmo.se

So:                            

christer.alm@malmo.se

Sv:                              

soumia.nebti@malmo.se

SvA:                          

sema.tekiner@malmo.se

Eng:                           

josefin.andersson2@malmo.se

Idrott:                       

andreas.henningsson2@malmo.se

Musik:             

elin.isaksson@malmo.se

Länk till musiksidan

Språkval:


Administration:

Kurator Emma Appelskog             emma.appelskog@malmo.se, 0709-91 58 48

Skolsköt. Karin Waldenström      karin.waldenstrom@malmo.se  

Expeditionen Eva Ryberg              040-347127, eva.ryberg@malmo.se


Vill du sjukanmäla ditt barn via telefon?

Telefon24: Anmäl frånvaro via telefon 0515-77 70 00http://malmo.se/images/18.43c957bc124bf688e0a80008179/1383644128352/doc_pdf.png