SFGR12B - 6B

Välkommen till 6Bs klassida! 


Med anledning av den internationella skolstrejken för klimatet som är planerad till imorgon 15/3:

Vi har fått frågor av elever om hur vi ställer oss till ledighet för den dagen.

Vi som skolledning kommer att godkänna de ledighetsansökningar som lämnas in av vårdnadshavare inför fredagen. De elever som uteblir från skolan eller avviker under skoldagen utan att ha ansökt om ledighet kommer att få ogiltig frånvaro. Detta beror på att vi har ansvar för eleverna under skoldagen och måste ha uppsikt över dem. Under skolstrejken har vi ingen möjlighet att avsätta personal för att följa några av eleverna när de avviker. Vi kan inte garantera att skolstrejken är en trygg plats.

Sorgenfriskolans skolledningInformation från skolsköterskan:
Klicka på länken här och här.

2018-11-30

Viktig information från Sorgenfriskolans skolråd: https://docs.google.com/forms/d/1yPpYJcp15Q5ATgu4GRzMCw8NKF25gynXFK_P0lT1rw0

Information om hur grundskoleförvaltningen i Malmö stad arbetar för att värna om ditt barns personuppgifter.

https://drive.google.com/file/d/1ksMYatecQOvmeeXvgNNEIimg7UCA6TSR/view?usp=sharing

Hälsningar från SkolledningenLöpande information190227


Torsdag 28/2 får vi besök i klassen. Det är Grundskolefotboll mot rasism som kommer och håller i en workshop om allas lika värde och trygghet. I detta projekt kommer vi även att ha en uppföljande workshop den 28/3, delta i en fotbollsturnering och avsluta med att gå och titta på Malmö FF den 19/5. Läs här för mer info: https://pedagog.malmo.se/2018/02/19/grundskolefotboll-mot-rasism-2018/


/JasmineDen 6/2 hälsar vi, 6Bs nya svensklärare, Elin Nilsson välkommen. Hon tar över efter Soumia som gått på föräldraledighet. Stefan fortsätter att vara med på vissa svensklektioner.
SKOLAN ERBJUDER!

Läxhjälp: Tisdagar med Fredrik 15:00-16:00 i 5Bs klassrum och med Ivana på vån 3

Omprovstillfälle: Första tisdagen varje månad på läxhjälpen i 5Bs klassrum. 


Extra mattestöd: med Sadegh på torsdagar 15:15-16:15 i sal 316.
Information om tidigare elev som vistas olovligen på skolan

Läs mer här

Med vänlig hälsning

Skolledningen på Sorgenfriskolan
Allt gott!
/Jasmine

VIKTIGT

OBS!

Vi vill uppmärksamma alla vårdnadshavare på att elektriska sparkcyklar används av en hel del elever. Många gånger sker användandet vårdslöst och trafikfarligt. Det är viktigt att ni pratar hemma om det här så att olyckor förhindras.


Observera även att det ej är tillåtet att åka skejtboard på skolans område under skoltid. Det är flera elever som har med sig skejtboards till skolan och de åker utan hjälm, detta är inte ok.Utvecklingssamtal för Jasmines mentorselever i 6B


Hej! Nu är alla mina utvecklingssamtal inbokade. Ni som inte själva gått in på länken och bokat har blivit tilldelade en tid antingen vecka 13 eller 14. Inbjudan har ni fått via mejl. Hjärtligt välkomna!


Vi ses!

/Jasmine


190128    Hej!


Tisdagen den 5/2 och torsdagen den 7/2 är det nationella prov i svenska och svenska som andraspråk. Ni behöver ladda era datorer hemma dagen innan och även se till att ha dator och laddare med till skolan dessa dagar. Ni får lov att ha med er vatten, frukt och smörgås som ni kan äta på rasten mellan proven. Proven börjar kl. 8.00 och ni måste komma i tid! Efter ni har ätit lunch är skoldagen slut och ni går antingen hem eller går till hemvisten. De elever som behöver utökad provtid har möjlighet att stanna och fortsätta skriva efter lunchrasten.


Allt gott!


Hälsningar Karin, Krister och Stefan5 februari

8.00-9.35

Delprov B1

Instruktion, genomförande av delprov B1

9.35-10.00

rast

10.00-11.30

Delprov C1

Instruktion, genomförande av delprov C1

11.30-12.00

lunch sedan går eleverna som är klara hem, hemvisten öppen

12.30-13.30

Elever som behöver utökad tid fortsätter skriva.
7 februari

8.10-9.35

Delprov B2

Instruktion, genomförande av delprov B2

9.35-10.00

rast

10.00-10.10

Delprov C2

Instruktion och genomförande av delprov C2

11.30-12.00

lunch sedan går eleverna som är klara hem, hemvisten öppen

12.30-13.30

Elever som behöver utökad tid fortsätter skriva.

181104 

Hej!

Här kommer lite information kring de nationella proven som börjar efter lovet. Följande veckor skrivs de olika proven:

v. 45-50- muntliga delprov i svenska och svenska som andraspråk, matematik, engelska 

v. 6 (tisdag 5 februari och torsdag 7 februari)- skriftliga delprov i svenska och svenska som andraspråk

v. 15 (måndag 8 april och onsdag 10 april)- skriftliga delprov i engelska

v. 19 (måndag 6 maj och onsdag 8 maj)- skriftliga delprov i matematik

Mer detaljerad information kring datumen och tidsåtgången hittar ni här: 

Provdatum för nationella prov


Informationsbrev till vårdnadshavare om de nationella proven: 

Informationsbrev till vårdnadshavare på svenska


En bit ner på följande sida finns informationsbrevet på fler språk: 

Informationsbrev till vårdnadshavare på flera språk

F-Varningar

Inför första betygen till jul kommer en del elever och vårdnadshavare få meddelande om F-varningar. Detta innebär att eleven riskerar att inte få godkänt betyg i ett eller flera ämnen till jul. Det är endast en varning och eleven har resten av terminen på sig att visa kunskaper för godkänt. 

/Jasmine


Tips: Koppla er mejladress till ert barns classroom. På så vis kan ni följa mycket av vad vi gör på lektionerna. Här kan ni också hålla koll på vilka uppgifter ert barn eventuellt inte har lämnat in för bedömning. 


Nya rutiner angående specialkost!

All ny anmälan av specialkost ska gå via www.malmo.se/skolmat under fliken "specialkost". Här väljer man sedan om man vill anmäla digitalt eller med blankett och skicka in med post till huvudkontoret. Inga anmälningar med kostintyg ska lämnas in eller tas emot av personal på skolan. 


Nya skåprutiner

From HT18 krävs inte längre någon deposition för att kvittera ut sin skåpsnyckel. Blir man däremot av med sin nyckel kostar det 50 kr att få en ny. De elever som sedan tidigare lämnat in deposition kommer få tillbaka den inom kort.

/Jasmine


Årshjul skolsköterskaRutiner vid omprov

Möjlighet att göra omprov i olika ämnen ges hädanefter ett par måndagar i månaden mellan 8:00-9:00.
Se i klasskalendern för exakta datum (läggs in efterhand).


Ordningsregler
  • Åk 5 och 6 håller sig på skolans område under skoldagen.
  • Datorerna använder vi till skolarbete under lektionstid. 
  • Det är ok att använda mobiltelefoner på raster utomhus. Det är dock strängt förbjudet att fotografera eller filma. 
  • Leker och stojar gör vi på skolgården.
  • Vi bemöter alla med respekt och tar hand om varandra.
  • På raster och pauser går vi på toaletten/dricker vatten/tvättar händer.

Länkar

Blandat

Språkval


Filmer

SO-Historia
SO- Religion

SO-geografi
Europa:

För att kunna öva via länken nedanför måste du antingen vara i skolan eller vara inloggad på ne.se (Du loggar in med din skolmejladress och din personliga fyrsiffriga kod)


SO-samhällskunskap


Matematikhttp://www.multiplication.com/games/all-games

http://www.coolmath-games.com/0-math-lines/11

w4.ur.se/matte/


Kalender

Kontakt

Mentorer:                      

Jasmine Holmgren  jasmine.holmgren@malmo.se  

Stefan Frelander    stefan.frelander@malmo.se

Klasstelefon: 0708-840321

Ämneslärare:

Bild:                          

fannie.faivre@malmo.se

No:                             

jasmine.holmgren@malmo.se

Mattegrupper:        

pernilla.gustavsson@malmo.se 

jasmine.holmgren@malmo.se

ivana.bolmeson@malmo.se

selma.ahmetbegovic@malmo.se 

sadegh.amiri@malmo.se

So:                            

christer.alm@malmo.se

Sv:                              

soumia.nebti@malmo.se

SvA:                          

sema.tekiner@malmo.se

Eng:                           

josefin.andersson2@malmo.se

Idrott:                       

andreas.henningsson2@malmo.se

Musik:             

elin.isaksson@malmo.se

Länk till musiksidan

Språkval:


Administration:

Kurator Emma Appelskog             emma.appelskog@malmo.se, 0709-91 58 48

Skolsköt. Karin Waldenström      karin.waldenstrom@malmo.se  

Expeditionen Eva Ryberg              040-347127, eva.ryberg@malmo.se


Vill du sjukanmäla ditt barn via telefon?

Telefon24: Anmäl frånvaro via telefon 0515-77 70 00http://malmo.se/images/18.43c957bc124bf688e0a80008179/1383644128352/doc_pdf.png