SFGR12B - 7B

Välkommen till 7Bs klassida! Hej!


Nu har vi börjat använda Infomentor fullt ut och vi kommer inte lägga ut mer information här. Alla elever har fått inloggning och de föräldrar som var föräldramöte fick inlogg där. Resterande inloggningar har skickats hem med eleverna.


Vi har lagt ut utvecklingssamtalstider på Infomentor och ni går bara in och bokar er där.


Mvh Lena och Pernilla


Hej!


Om en vecka åker vi på läger. För vår planering behöver vi ha in påskrivna lappar så fort som möjligt.


Mvh Lena och Pernilla


Hej!


Idag har eleverna fått sina inlogg till Infomentor. Eleverna har även fått inlogg till de föräldrar som inte var på föräldramötet.


Nästa vecka är det läger för 7B torsdag och fredag. Lappen ang lägret ska lämnas in i morgon.


Lena och Pernilla


Hej!


På torsdag är det dags för Sorgenfrimästerskapen. Vi träffas på Stadion kl 8.45, ombytta. Det är viktigt att ha med sig vattenflaska, det kan bli varmt.


Köket kommer att servera lunch men eleverna får gärna ta med sig extra frukt eller en macka om de känner för det. Ingen läsk och inget godis.


Vi hoppas på en trevlig dag i solen.


I morgon är det föräldramöte. Vi träffas kl 17.00 i 7Bs klassrum på 4:e våningen.


Väl mött!


Pernilla och Lena


Hej!


Vill bara meddela att ni för tillfället inte kan nå oss på klasstelefonen. Detta beror på att den ligger inlåst i ett kassaskåp som inte går att öppna. Inte så bra men vi arbetar på det. Om ni vill ha kontakt med oss är det bästa sättet att ringa Eva på expeditionen 040-34 71 27. 


Den 28:e augusti är det föräldramöte. Vi kommer att gå ut med mer info när det närmar sig. 


Det årliga Sorgenfrimästerskapet kommer att äga rum den 29:e augusti, dvs detta är en idrottsdag och eleverna kommer att befinna sig på Stadion hela dagen.


Mvh Lena och Pernilla


Hej allihop!


Hoppas ni har haft en trevlig sommar.


På torsdag träffas vi som ni ser kl 10 på skolgården. 


Därefter går vi upp till 4:e våningen där ni ska ha ert hemklassrum detta år. I år är det inte bara upprop denna dag utan vi kommer att sluta efter lunch. På fredag är det lektioner enligt schemat. 


Ses på torsdag!


Pernilla och Lena


Datum

2019-06-27

 

Informationsbrev gällande skolstart ht-19

 

Höstterminen börjar torsdagen den 15 augusti.

Åk F-3 klockan 09.00 på skolgården. Skoldagen slutar efter lunch.

Åk 4-9 klockan 10.00 på skolgården. Skoldagen slutar efter lunch.


Efter skoldagens slut tar fritids över för de elever som är inskrivna.

Vi ber er uppmärksamma att fritids är stängt för planering tisdag och onsdag 13-14 augusti.

 

 

Skolledning och personal önskar alla en skön och avkopplande sommar och hälsar Er välkomna tillbaka till hösten.

 

Mickael Westerdahl

Rektor190524

Informerat samtycke vårdnadshavare och elever

Hej,

Ditt barn deltar i ett aktionsforskningsprojekt för att synliggöra effekterna och erfarenheterna av normkritiskt arbete på Sorgenfriskolan. Projektets syfte är att stödja skolan i dess arbete med att förbättra de aktiva åtgärder och det förebyggande arbetet som görs mot diskriminering. I projektet sker ögonblicksforskning och kartläggning som bedrivs av Sorgenfriskolans utvecklingsgrupp, personal från Pedagogisk Inspirationen och Malmö Universitet. Syftet med ögonblicksforskningen är att få en djupare förståelse för normer, värden och förhållningssätt som finns i skolan. Ett annat syfte är att utveckla normkritiska perspektiv och arbetsmetoder. Efter projektets avslut kommer utvärderingen att presenteras i en rapport och eventuellt publiceras i vetenskapliga texter.

Studiens undersökningsmetod kommer att bestå av deltagande observationer och samtal. De medverkande är elever från skolan som deltar i projektet samt skolpersonal. Observationer och samtal kommer att spelas in med ljud och sedan transkriberas. All information kommer att avidentifieras innan den används för forskning. Detta innebär att det kommer att bli omöjligt att avgöra vem som deltagit i projektet och inga namn kommer att finnas med i rapporten och i eventuella vetenskapliga texter. Deltagandet är helt frivilligt och har ni rätt att avbryta er medverkan när ni själv vill, utan att ange orsak. Eftersom de deltagande eleverna inte är myndiga behöver vårdnadshavare kontakta elevens mentor om eleven inte har tillåtelse att delta i projektet.

Om ni har frågor om studien går det bra att kontakta oss.


Med vänliga hälsningar

Gustavo Nazar                                              Vanja Lozic            

gustavo.nazar@malmo.se                          vanja.lozic@mau.se 


Meddelande från biblioteket


Sista återlämningsdag för alla böcker är den 5 juni.

Elever som vill låna böcker över sommaren måste kontakta biblioteket.


Se en aktuell lista på utlånade böcker - logga in på http://skolbibliotek.malmo.seFrån och med nästa läsår kommer Sorgenfriskolan att använda sig av Infomentor. Detta system kommer vi att använda till kommunikation, bedömning och information. För att informera om detta har vi därför redan nu en tid för höstterminens föräldramöte. Det är onsdagen den 28 augusti kl 17.00-18.00. Varmt välkomna!
Hej!

På förekommen anledning vill skolledningen informera om att elever under skoltid åkt elscooter vilket INTE är tillåtet. Det har även kommit till skolans kännedom att elever skadats när de ramlat av elscootern. I de fall elever under skoltid ses köra kommer vårdnadshavarna att kontaktas.

Vi är tacksamma om ni föräldrar vill prata med era barn även hemma om vilka risker detta medför samt att det inte är tillåtet för personer under 18 år att nyttja elscootrar.

Hälsningar

/SkolledningenLänkar

Blandat

Språkval


Filmer

SO- ämnena

För att följa vad som händer i världen och utveckla ert formella språk bör ni läsa nyheterna kontinuerligt och se på aktuellt och rapport flera gånger i veckan (allmänbildning är viktigt i våra fyra SO-ämnen). Lyssna även gärna på Sveriges radio. Här är några länkar att ha koll på.

Följ även aktuell planering och uppgifter i google classroom. Vid frågor eller funderingar är det bara att mejla mig eller boka en träff.

Allt gott!
/Jasmin Andersson, er nya SO-lärare.
jasmin.andersson@malmo.se


Matematikhttp://www.multiplication.com/games/all-games

http://www.coolmath-games.com/0-math-lines/11

w4.ur.se/matte/

Musik:
Musik i 7an 


Klasskalender

Kontakt


Klasstelefon: 0708-840321


Administration:

Kurator Emma Appelskog             emma.appelskog@malmo.se, 0709-91 58 48

Skolsköt. Karin Waldenström      karin.waldenstrom@malmo.se  

Expeditionen Eva Ryberg              040-347127, eva.ryberg@malmo.se


Vill du sjukanmäla ditt barn via telefon?

Telefon24: Anmäl frånvaro via telefon 0515-77 70 00http://malmo.se/images/18.43c957bc124bf688e0a80008179/1383644128352/doc_pdf.png