SFGR12B - 6B

Välkommen till 6Bs klassida! 


Datum

2019-06-27

 

Informationsbrev gällande skolstart ht-19

 

Höstterminen börjar torsdagen den 15 augusti.

Åk F-3 klockan 09.00 på skolgården. Skoldagen slutar efter lunch.

Åk 4-9 klockan 10.00 på skolgården. Skoldagen slutar efter lunch.


Efter skoldagens slut tar fritids över för de elever som är inskrivna.

Vi ber er uppmärksamma att fritids är stängt för planering onsdag och torsdag den 13-14 augusti.

 

 

Skolledning och personal önskar alla en skön och avkopplande sommar och hälsar Er välkomna tillbaka till hösten.

 

Mickael Westerdahl

Rektor190524

Informerat samtycke vårdnadshavare och elever

Hej,

Ditt barn deltar i ett aktionsforskningsprojekt för att synliggöra effekterna och erfarenheterna av normkritiskt arbete på Sorgenfriskolan. Projektets syfte är att stödja skolan i dess arbete med att förbättra de aktiva åtgärder och det förebyggande arbetet som görs mot diskriminering. I projektet sker ögonblicksforskning och kartläggning som bedrivs av Sorgenfriskolans utvecklingsgrupp, personal från Pedagogisk Inspirationen och Malmö Universitet. Syftet med ögonblicksforskningen är att få en djupare förståelse för normer, värden och förhållningssätt som finns i skolan. Ett annat syfte är att utveckla normkritiska perspektiv och arbetsmetoder. Efter projektets avslut kommer utvärderingen att presenteras i en rapport och eventuellt publiceras i vetenskapliga texter.

Studiens undersökningsmetod kommer att bestå av deltagande observationer och samtal. De medverkande är elever från skolan som deltar i projektet samt skolpersonal. Observationer och samtal kommer att spelas in med ljud och sedan transkriberas. All information kommer att avidentifieras innan den används för forskning. Detta innebär att det kommer att bli omöjligt att avgöra vem som deltagit i projektet och inga namn kommer att finnas med i rapporten och i eventuella vetenskapliga texter. Deltagandet är helt frivilligt och har ni rätt att avbryta er medverkan när ni själv vill, utan att ange orsak. Eftersom de deltagande eleverna inte är myndiga behöver vårdnadshavare kontakta elevens mentor om eleven inte har tillåtelse att delta i projektet.

Om ni har frågor om studien går det bra att kontakta oss.


Med vänliga hälsningar

Gustavo Nazar                                              Vanja Lozic            

gustavo.nazar@malmo.se                          vanja.lozic@mau.se 


Meddelande från biblioteket


Sista återlämningsdag för alla böcker är den 5 juni.

Elever som vill låna böcker över sommaren måste kontakta biblioteket.


Se en aktuell lista på utlånade böcker - logga in på http://skolbibliotek.malmo.se

SOMMARSKOLA

Nedan finns en länk för anmälan till sommarskola. I länken hittar ni även information om tider och datum. Anmäl snarast om ni vill att ert barn deltar.

Från och med nästa läsår kommer Sorgenfriskolan att använda sig av Infomentor. Detta system kommer vi att använda till kommunikation, bedömning och information. För att informera om detta har vi därför redan nu en tid för höstterminens föräldramöte. Det är onsdagen den 28 augusti kl 17.00-18.00. Varmt välkomna!
Hej!

På förekommen anledning vill skolledningen informera om att elever under skoltid åkt elscooter vilket INTE är tillåtet. Det har även kommit till skolans kännedom att elever skadats när de ramlat av elscootern. I de fall elever under skoltid ses köra kommer vårdnadshavarna att kontaktas.

Vi är tacksamma om ni föräldrar vill prata med era barn även hemma om vilka risker detta medför samt att det inte är tillåtet för personer under 18 år att nyttja elscootrar.

Hälsningar

/Skolledningen

Utvecklingssamtal - Stefan

Boka tid här!
Löpande information


190321


Information från skolsköterskan:
Klicka på länken här och här.

2018-11-30

Viktig information från Sorgenfriskolans skolråd: https://docs.google.com/forms/d/1yPpYJcp15Q5ATgu4GRzMCw8NKF25gynXFK_P0lT1rw0

Information om hur grundskoleförvaltningen i Malmö stad arbetar för att värna om ditt barns personuppgifter.

https://drive.google.com/file/d/1ksMYatecQOvmeeXvgNNEIimg7UCA6TSR/view?usp=sharing

Hälsningar från Skolledningen
Hej!

Den 19/5 är vi bjudna att gå och se Malmö FF spela på Stadion. Vi får fribiljetter genom projektet ”Grundskolefotboll mot rasism”. Det är helt frivilligt att gå med. Lärare kommer att möta upp de elever som vill gå på matchen utanför stadion och sedan går vi tillsammans in och ser matchen. Efter matchen skiljs vi åt och ni föräldrar ser till att barnen kommer till och från stadion alternativt att barnen själv får ta sig dit och hem. För att veta hur många biljetter vi ska beställa behöver vi veta hur många av barnen som vill och får gå med. Vi vill att ni mailar oss om ert barn ska med senast den 29/3. Vi återkommer med mer detaljer när matchen närmar sig. Om vi får några biljetter över får ni föräldrar gärna följa med. 


Vänliga hälsningar 


Jasmine och Stefan
SKOLAN ERBJUDER!

Läxhjälp: Tisdagar med Fredrik 15:00-16:00 i 5Bs klassrum och med Ivana på vån 3

Omprovstillfälle: En tisdag i månaden på läxhjälpen. Se klasskalendern för vilka datum. Läggs in efterhand.


Extra mattestöd: med Sadegh på torsdagar 15:15-16:15 i sal 316.
Information om tidigare elev som vistas olovligen på skolan

Läs mer här

Med vänlig hälsning

Skolledningen på Sorgenfriskolan
Allt gott!
/Jasmine

VIKTIGT

Viktiga datum:


12/6 Klassens dag kl. 9-14


Vi ses hemma hos Jasmine 9:30 (Västra Ryttmästareg. 24, buss 3 eller 4 till Fridhemstorget) 9:30. De som inte tar sig dit på egen hand möter upp Stefan på skolan 9:00. Vi har en mysig dag tillsammans med strandhäng om det är fint väder! Vi kommer äta pizza och fika hemma hos mig. Om ni vill ta med er någonting annat att äta och dricka så är det helt ok. Vi avslutar dagen ca 14:00.


13/6 Städdag kl 9-14

14/6 Avslutning. Samling kl. 9.00 i klassrummet för eleverna där vi äter en gemensam frukost som skolan bjuder på. Kl. 10.30 börjar avslutningen i Mariakyrkan och då är även vårdnadshavare och familj välkomna!OBS!

Vi vill uppmärksamma alla vårdnadshavare på att elektriska sparkcyklar används av en hel del elever. Många gånger sker användandet vårdslöst och trafikfarligt. Det är viktigt att ni pratar hemma om det här så att olyckor förhindras.


Observera även att det ej är tillåtet att åka skejtboard på skolans område under skoltid. Det är flera elever som har med sig skejtboards till skolan och de åker utan hjälm, detta är inte ok.Provdatum för nationella prov


Informationsbrev till vårdnadshavare om de nationella proven: 

Informationsbrev till vårdnadshavare på svenska


En bit ner på följande sida finns informationsbrevet på fler språk: 

Informationsbrev till vårdnadshavare på flera språk

F-Varningar

Inför betygen  kommer en del elever och vårdnadshavare få meddelande om F-varningar. Detta innebär att eleven riskerar att inte få godkänt betyg i ett eller flera ämnen. Det är endast en varning och eleven har resten av terminen på sig att visa kunskaper för godkänt. 

/Jasmine


Tips: Koppla er mejladress till ert barns classroom. På så vis kan ni följa mycket av vad vi gör på lektionerna. Här kan ni också hålla koll på vilka uppgifter ert barn eventuellt inte har lämnat in för bedömning. 


Nya rutiner angående specialkost!

All ny anmälan av specialkost ska gå via www.malmo.se/skolmat under fliken "specialkost". Här väljer man sedan om man vill anmäla digitalt eller med blankett och skicka in med post till huvudkontoret. Inga anmälningar med kostintyg ska lämnas in eller tas emot av personal på skolan. 


Nya skåprutiner

From HT18 krävs inte längre någon deposition för att kvittera ut sin skåpsnyckel. Blir man däremot av med sin nyckel kostar det 50 kr att få en ny. De elever som sedan tidigare lämnat in deposition kommer få tillbaka den inom kort.

/Jasmine


Årshjul skolsköterska

Information om GDPR. Så här behandlar Malmö stad era personuppgifter.


Ordningsregler
  • Åk 5 och 6 håller sig på skolans område under skoldagen.
  • Datorerna använder vi till skolarbete under lektionstid. 
  • Det är ok att använda mobiltelefoner på raster utomhus. Det är dock strängt förbjudet att fotografera eller filma. 
  • Leker och stojar gör vi på skolgården.
  • Vi bemöter alla med respekt och tar hand om varandra.
  • På raster och pauser går vi på toaletten/dricker vatten/tvättar händer.

Länkar

Blandat

Språkval


Filmer

SO-Historia
SO- Religion

SO-geografi
Europa:

För att kunna öva via länken nedanför måste du antingen vara i skolan eller vara inloggad på ne.se (Du loggar in med din skolmejladress och din personliga fyrsiffriga kod)


SO-samhällskunskap


Matematikhttp://www.multiplication.com/games/all-games

http://www.coolmath-games.com/0-math-lines/11

w4.ur.se/matte/


Kontakt

Mentorer:                      

Jasmine Holmgren  jasmine.holmgren@malmo.se  

Stefan Frelander    stefan.frelander@malmo.se

Klasstelefon: 0708-840321

Ämneslärare:

Bild:                          

fannie.faivre@malmo.se

No:                             

jasmine.holmgren@malmo.se

Mattegrupper:        

pernilla.gustavsson@malmo.se 

jasmine.holmgren@malmo.se

ivana.bolmeson@malmo.se

selma.ahmetbegovic@malmo.se 

sadegh.amiri@malmo.se

So:                            

christer.alm@malmo.se

Sv:                              

soumia.nebti@malmo.se

SvA:                          

sema.tekiner@malmo.se

Eng:                           

josefin.andersson2@malmo.se

Idrott:                       

andreas.henningsson2@malmo.se

Musik:             

elin.isaksson@malmo.se

Länk till musiksidan

Språkval:


Administration:

Kurator Emma Appelskog             emma.appelskog@malmo.se, 0709-91 58 48

Skolsköt. Karin Waldenström      karin.waldenstrom@malmo.se  

Expeditionen Eva Ryberg              040-347127, eva.ryberg@malmo.se


Vill du sjukanmäla ditt barn via telefon?

Telefon24: Anmäl frånvaro via telefon 0515-77 70 00http://malmo.se/images/18.43c957bc124bf688e0a80008179/1383644128352/doc_pdf.png