SFGR12B - 5B

Välkommen till 5Bs klassida!

Löpande information

Följ länken för att svara på en enkät om skolmaten. Svaren kommer att användas som underlag till matrådet 8/3. 
Vänliga hälsningar Stella och Leyla i 5B

Enkät - Skolmaten

GLÖM EJ!
Läxhjälp onsdagar 14:20-15:00

OBS

Det är flera stycken som inte dyker upp på omprovstillfällena. Nästa möjlighet att skriva omprov är den 5/3 8:00-9:00.


Slimeförbud i skolan. Vi har en längre tid haft problem med att elever håller på med slime i korridorer och klassrum. Nu har det även förekommit försäljning av egentillverkad slime . I fortsättningen vill vi att alla lämnar det hemma. 

Information om tidigare elev som vistas olovligen på skolan

Läs mer här

Med vänlig hälsning

Skolledningen på Sorgenfriskolan

Extra matte: Tis-Fre 7:30-8:00 med Ivana (vån 4) Be din mattelärare om uppgifter.


Allt gott!
/Jasmine
Viktigt

Viktiga datum

 • 20/3 - Likabehandlingsdag 9:00-14:00
 • 20/3 - Föräldramöte mellan 17:00-18:00. Kommer bland annat handla om kommande språkval för åk 6.
 • 22/3 - Elevens val 9:00-14:00
 • 26/3-2/4 - Påsklov
 • 30 april Lovdag
 • 9 maj Kastanjefesten
 • 11 maj Lovdag
 • 23 maj Friluftsdag
 • 24 maj (stängt både på skola och fritids)

Ang. mobiltelefoner

På elevrådet beslutade rektor, efter elevernas önskemål, att åk 5 på prov får lov att använda sina mobiler på rasterna utomhus. 

OBS: Filmning och fotografering är strängt förbjudet! 

LÖSS

Envisa och svårbehandlade löss har letat sig in i klassrummen. Vi ber er därför att hålla extra utkik efter sådana och behandla fortast möjligt vid upptäckt. 


Nytt telefonnummer till mentor 5B: 0708-840321


Rutiner vid omprov

Möjlighet att göra omprov i olika ämnen ges hädanefter ett par måndagar i månaden mellan 8:00-9:00.
Se i klasskalendern för exakta datum (läggs in efterhand).Nytt för höstterminen 2017 är att:
 • Åk 5 och 6 får ej lämna skolans område under skoldagen.
 • Datorerna får endast användas under lektionstid. Länkar

Blandat
Filmer

SO-Historia
SO- Religion

SO-geografi

SO-samhällskunskap


Matematik


http://www.multiplication.com/games/all-games

http://www.coolmath-games.com/0-math-lines/11

w4.ur.se/matte/


Kalender

Kontakt

Mentor:                      

e-post: jasmine.holmgren@malmo.se  telefon: 0708-840321

Ämneslärare:

Bild:                          maria.fellert@malmo.se

No:                             jasmine.holmgren@malmo.se

Mattegrupper:        anette.johansen@malmo.se, pernilla.gustavsson@malmo.se och jasmine.holmgren@malmo.se

Ma spec:                   ivana.bolmeson@malmo.se

So:                            nina.lehtola@malmo.se

Sv:                             jasmine.holmgren@malmo.se             

SvA:                          karin.andersson3@malmo.se och sema.tekiner@malmo.se

Eng:                           josefin.andersson2@malmo.se         

Idrott:                       andreas.henningsson2@malmo.se 

Musik (vik):             Per-Arne


Administration:

Bitr. rektor Kristian Antonsson           kristian.antonsson@malmo.se

Kurator Emma Appelskog             emma.appelskog@malmo.se, 0709-91 58 48

Skolsköt. Karin Waldenström      karin.waldenstrom@malmo.se  

Expeditionen Eva Ryberg              040-347127, eva.ryberg@malmo.se


Vill du sjukanmäla ditt barn via telefon?

Telefon24: Anmäl frånvaro via telefon 0515-77 70 00http://malmo.se/images/18.43c957bc124bf688e0a80008179/1383644128352/doc_pdf.png