SFGR15C - 2C

Välkommen till klass 2c

Studiedag

Torsdag 15/3: Studiedag för fritids, men vanlig skoldag 8.15-13.30. Föräldrar lämnar och hämtar vid skoldagens början och slut!


Emma Toft, mentor: Emma.toft@malmo.se, 0708-64 93 42

Skoltider:
Måndag: kl.9.20-13.30
Tisdag-fredag: Kl.8.15-13.30

Idrott tisdagar

Skolplus.se
Användarnamn: sfgr15c
Lösenord: 12345