Välkommen till Sorgenfriskolans pedagogiska webbplats.

Här kan du hitta information som gäller hela skolan, t ex föräldrabrev, kalendrar och kontaktuppgifter. Det är även härifrån som eleverna kan hitta sina klassidor. Du hittar också information om Sorgenfriskolan och vår verksamhet på malmo.se/sorgenfriskolan

Välkommen!

Just nu

  • Skolavslutningen den 14 juni kommer äga rum i Maria kyrka, Södervärnsgatan 8.
    • Kl. 09.00 årskurs F-4
    • Kl. 10.30 årskurs 5-9
  • Under sommarlovet erbjuder Sorgenfriskolan lovskola för våra elever i årskurs 5-9. Tiden som gäller är 19/6-28/6 mellan kl. 9.00-12.00.
  • Studiedagar under vt-19: 18/3 och 22/5, den 22/5 är fritids stängt för planering.
  • Lovdagar: 15/2-22/2. 15/4-22/4. 1/5. 30/5-31/5. 6/6.