Vår vision

Vi arbetar för att Sorgenfriskolan skall vara
en skola där varje elev känner sig framgångsrik, uppskattad och delaktig. 


Vi sätter kunskaperna i centrum och arbetar aktivt för ett lugnt och behagligt studieklimat.


Vi ska ge alla elever de verktyg de behöver för att fungera väl i ett framtida samhälle.